Home - Career

Career

 • เรามองหาคนแบบไหน?

  ► มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดี

  ► ทำงานเป็นทีม มีความเป็นทีมเวิร์ค

  ► มีไหวพริบ

  ► ชอบความท้าทาย พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

  ► มีความละเอียดรอบคอบ

  ► มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

  ► ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

 • Content Creator คืออะไร ?

Comic

Content Creator

เล่าเรื่องให้สนุกสนานน่าสนใจตรงตามไอเดีย และ Concept ในรูปแบบข้อความ

Storyboard

นำเรื่องราวมาจัดวางเป็นช่อง กำกับดูแลบอลลูน และมุมกล้อง

Sketch

เก็บรายละเอียด ตัวละคร สถานที่เหตุการณ์ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่

Inking

ตัดเส้นให้สวยงามและจัดวาง Balloon

Coloring

ลงสี/สกรีนโทนใส่ เสียงเอฟเฟก ปรับแต่งขั้นสุดท้าย

Novelist

        นักเขียนนวนิยายนอกเหนือจากเขียนเรื่องให้สนุกและมีไอเดียบรรเจิดแล้ว ยังทำงานร่วมกับ Content Producer เพื่อช่วยให้ผลงานออกสู่ตลาดได้อย่างตรงเป้า ไม่สับสน และช่วยเพิ่มมูลค่าเราจึงมีขั้นตอนการทำงานตั้งแต่นำเสนอ Story Plot, Threat, Narrative ตามลำดับเพื่อช่วยกันตรวจสอบความสนุก  ความแข็งแรงของเรื่องราว และความถูกต้องของคำศัพท์

Content Producer

        บรรณาธิการ คำง่ายๆ แต่ความหมายสุดลึกซึ้ง แม้จะไม่ใช่อาชีพใหม่ และเป็นอาชีพที่คุ้นหูคนไทยมานาน แต่บรรณาธิการในยุคนี้ก็ต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อที่จะทำให้ "คอนเท้นต์" ที่ทีมงานสร้างสรรค์ขึ้นมาไปนั่งอยู่กลางใจผู้เสพให้จงได้

        ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้ บรรณาธิการคนหนึ่งๆ จึงจะต้องมีทั้งความสามารถในการสร้างสรรค์คอนเท้นต์, พัฒนาคอนเท้นต์ไปสู่รูปแบบต่างๆ, วางแผนโปรดักชั่น, ประสานงานกับทีมงานคนอื่นๆ, ดูแลภาพรวมของงาน และยังต้องมีความเข้าใจเรื่องการตลาด เพื่อที่จะส่งมอบคุณค่าของคอนเท้นต์ที่บรรณาธิการแต่ละคนต้องการไปให้ถึงผู้รับให้ได้มากที่สุด

Follow us
©Punica 2019 All Rights Reserved.